AktualnościArtykułyBiuletyn 05/2022

Wulff raportuje najlepszy Q1 w historii

Po przejęciu Staples Finland w zeszłym roku, reseller Nordics Wulff powiedział, że od stycznia do marca 2022 r. był to najlepszy pierwszy kwartał w jego historii.

Sprzedaż Wulffa w tym kwartale wyniosła 25,6 mln EUR (27,5 mln USD), co oznacza wzrost o około 67% w porównaniu z 15,3 mln EUR w 2021 r. Wynikało to głównie z transakcji Staples, ale także z silnego rozwoju pionu Klientów Kontraktowych firmy.

Klienci kontraktowi osiągnęli przychód w I kwartale 2022 r. w wysokości 24,1 mln euro, ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Główni klienci kupowali więcej produktów w miejscu pracy – w tym kawę, MRO i materiały biurowe – gdy wpływ pandemii ustąpił. Sprzedaż artykułów higienicznych i środków ochrony osobistej była niższa niż w zeszłym roku, ale Wulff wierzy, że staną się one większą częścią ogólnego asortymentu produktów w porównaniu do produktów sprzed COVID.

Segment sprzedaży eksperckiej Wulff odnotował w kwartale przychody w wysokości 2,2 mln euro. Było to podobne do wyników w 2020 r. po silnym wzroście sprzedaży w zeszłym roku ze względu na wysoki popyt na ŚOI i produkty do pracy w domu. Dywizja odnotowała niewielką stratę operacyjną w I kwartale 2022 roku.

Obszarem jej działalności, który został najbardziej dotknięty przez COVID, jest jednostka wystawiennicza Wulff Entre. Wirtualne rozwiązania, takie jak My Remote Studio i Exhibition on Demand, pomogły wygenerować dochód, podobnie jak powrót do wydarzeń fizycznych. Wariant Omicron trafił do sektora na początku 2022 r., ale sprzedawca powiedział, że koniec drugiego kwartału będzie prawdopodobnie pracowity dla wystaw.

Zysk brutto Wulffa w I kwartale wzrósł o 2,9 mln euro w porównaniu z ubiegłym rokiem do 8,2 mln euro, głównie dzięki dodaniu Staples. Marża zysku brutto spadła o 280 punktów bazowych do 32%, co, jak powiedział Wulff, wynikało z większego zróżnicowania działalności kontraktowej o niższych marżach. Dodał, że wpływ inflacji cen w kwartale był minimalny. EBITDA w I kw. podwoiła się do 1,9 mln euro, podczas gdy marża EBITDA poprawiła się o 90 punktów bazowych do 7%.

Firma potwierdziła przewidywane roczne synergie kosztów w wysokości 3 mln euro związane z przejęciem Staples Finland. Znacząca część z nich zostanie osiągnięta w 2022 r., a połączenie funkcji sprzedaży, administracji i wsparcia już przyniosło około 1,9 miliona euro oszczędności na kosztach personelu. Byli pracownicy Staples z tych działów przeniosą się w tym roku do wspólnych pomieszczeń w Wulff House w Espoo.

W swoim raporcie finansowym Wulff krótko skomentował kryzys na Ukrainie. Powiedział, że nie oczekuje się, że sytuacja będzie miała bezpośredni wpływ na firmę, ale może doprowadzić do pewnych pośrednich zakłóceń łańcucha dostaw.

Żródło: OPI news. Espoo, Finlandia

Udostępnij: