Artykuły

ANKIETA POTRZEB BRANŻY

Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Wypełnij ankietę dotyczącą Twoich oczekiwań tworzonej oferty IBS. Powiedz jakie masz potrzeby i priorytety. Zajmie Ci to chwilę, a będziesz miał swój udział w tworzeniu IBS.

Filary nowej oferty IBS – określ czy masz potrzeby w poniższych obszarach.

Ankietę znajdziecie Państwo na stronie: https://www.interankiety.pl/i/5v6ZOp4v

Udostępnij: