AktualnościBiuletyn 03/2020

Do wszystkich pracujących w branży biurowo-szkolnej

Drogie koleżanki i koledzy,

Przeżywamy nadzwyczajny okres niepewności i wszelkie inne ryzyka poza zdrowiem nas i naszych bliskich stają się drugorzędne, bo aby przetrwać powinniśmy być zdrowi. To oznacza, że każdy w swoim zakresie powinien na bieżąco oceniać ryzyko zakażenia wiedząc, że tylko unikanie kontaktów osobistych daje pewien poziom gwarancji. Wszystkie większe aktywności powinniśmy odłożyć na czas po epidemii.

Na pracodawcach spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą ocenić ryzyko zarażenia na każdym stanowisku pracy, tak by to ryzyko zminimalizować. Dla części pracowników jest możliwe zorganizowanie pracy zdalnej, ale to zwykle wymaga dostosowania i dodatkowych inwestycji. Ci potrzebni dla wykonania zadań w miejscu pracy muszą przychodzić, ale może nie wszyscy są teraz konieczni. Pozostali, starsi, lub mający większe ryzyko zdrowotne powinni być odesłani do domów na okres minimum dwóch tygodni (wg. WHO). Pracownicy odesłani do domów powinni w pierwszym rzędzie wykorzystać zalegle urlopy. Liczymy, że państwo zrekompensuje firmom koszty zatrudnienia pracowników nieświadczących pracy z powodu epidemii, ale nadal toczy się dyskusja w której Izba bierze aktywny udział poprzez Rzecznika MŚP. Pracodawcy nie powinni też zapominać o zabezpieczeniu budynków i innych składników majątku, tak by po epidemii szybko zacząć odrabiać powstałe straty.

Zwykle brakuje nam czasu. Wykorzystajmy okres zwolnienia gospodarczego na załatwienie spraw, które zazwyczaj odkładaliśmy na później. Jest mnóstwo rzeczy, których poprawienie da nam konkretne efekty także finansowe. Jeżeli brakuje nam wiedzy to zwróćmy się do osób lepiej zorientowanych. Szansą jest rozwój B2B, B2C e-commerce i rozwój innych narzędzi i technik sprzedażowych. Poszerzenie asortymentu i zmiana podejścia na bardziej elastyczną, zmieniającą się, adoptującą się do zmian otoczenia firmę – to jedyne droga rozwoju dla firm dilerskich.

Spowolnienie może ograniczyć nasze zasoby gotówkowe. Utrata zaufania u dostawców może z kolei spowodować pogorszeniem warunków zakupu i żądaniem przedpłat. Pamiętajmy, że rozmowa i wymiana informacji podtrzymuje zaufanie. Brak rozmowy, unikanie wyjaśnienia pogarsza sytuację i prowadzi do utraty zaufania. W trudnych czasach zaufanie może być więcej warte niż gotówka.

Pamiętajmy o tym i wspierajmy się.

Jest nam wszystkim trudno. Ale dziś najtrudniej jest służbom medycznym. Nasza branża z powodu jej uniwersalnego charakteru może służyć pomocą w załatwieniu różnych spraw zaopatrzeniowych. Zwróćmy się do nich z propozycja pomocy. Izba ze swojej strony zgłosi gotowość pomocy do Ministerstwa Zdrowia. Proszę zgłaszajcie przykłady, lub propozycje takiej pomocy na adres Izby: biuro@ipbbs.org.pl, a my postaramy się to rozpropagować.

Z poważaniem,

Tomasz Świgost – Prezes IPBBS

Udostępnij: